ขอเชิญเข้าร่วมโหวตสื่อ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายเอาชนะ  ยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เพื่อดำเนินโครงการต่อยอดจากโครงการทักษะชีวิต : “รวมพลังนิสิต นักศึกษา เอาชนะยาเสพติด” ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาตอนบน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์
ต้านภัยยาเสพติด” เพื่อเป็นการปลุกกระแส และปลูกจิตสำนึก ดังนั้นใครขอเชิญชวนร่วมโหวตให้กับสื่อที่เข้าร่วมประกวด และกดไลท์ให้กับสื่อที่คุณชื่นชอบได้จาก Youtube มีทั้งหมด 14 เรื่องดัง Link https://www.youtube.com/playlist?list=PLQXFiySKREzbUmrGzz_GCgOD3-XCRN56t

ราชมงคลกล้าแกร่ง
ราชมงคลกล้าแกร่ง
ราชมงคลกล้าแกร่ง.mp3
2.1 MiB
1207 Downloads
Details
Posted in ไม่มีหมวดหมู่