ด่วน! รับสมัครนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ทำงานบันทึกข้อมูลและเก็บข้อมูล

รับสมัครนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ทำงานบันทึกข้อมูลและเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา งานพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555
สนใจติดต่อที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา โทร. 0 2549 3632
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2555