ปลุกเขาให้”รู้เรา” วัยโจ๋ มทร.ธัญบุรี ร่วมสืบสวนวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน

1 มกราคม 2558ก้าวสำคัญของ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกัน ในรูปของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of South East Asian Nations)ภายใต้คำขวัญที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) และรวมไปถึงการก้าวสู่ความร่วมมือเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) หรือ AEC ทำให้แต่ละประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยต้องเร่งสปีดใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เตรียมความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับชาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-ราชมงคล (มทร.) ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ไม่ใช่แค่เพียงการเตรียมความพร้อมที่จะ “รู้เขา” แต่ทั้ง 9 มทร.ยังเตรียมพร้อมที่จะ “รู้เรา” และถ่ายทอดเรื่องของเราให้ชาวประชาคมในอีก 9 ประเทศได้รับรู้ด้วย ภายใต้โครงการ “9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม”กิจกรรมดีๆที่สร้างสรรค์แบบนี้มีหรือที่ “นายว้าก” จะพลาด ว่าแล้วก็ไม่รอช้าชะแว้ปไปเจ๊าะแจ๊ะกับบรรดาวัยโจ๋ชาว มทร.ธัญบุรี ที่ได้ขนกิจกรรมชุดใหญ่ภายใต้ชื่องาน“ราชมงคลธัญบุรี ก้าวสู่ AEC อย่างเลิศล้ำ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้นำสู่สากล” เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยเริ่มที่ “เอ” ทศพร แก้วศรีสุข ซีเนียร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดีกรีนายกองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เล่าให้ฟังว่า “9 ราชมงคลร่วมใจ

สืบสานวัฒนธรรม จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยปีนี้ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพ และ มทร.ธัญบุรี ก็ถือเป็น 1 ใน 9 มทร.ที่ให้ความสำคัญกับงานนี้ โดยมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม 2 ชุดใหญ่ ได้แก่ นาฏยาราชมังคลาสู่อาเซียนและโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามยกรบ ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอรูปแบบที่ล้ำคุณค่าทางวัฒนธรรมไปสู่สากล”“เคน” จอมพล สังข์เงิน ซีเนียร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บอกว่า “การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ ต้องการสื่อถึงอารยธรรมของวัฒนธรรมไทยในภาคกลาง ไม่ว่าจะในเรื่องของการแต่งกาย อาหาร ประเพณี การละเล่นแบบไทยจนถึงการแสดงชั้นสูงอย่างโขน โดยมีชุดการแสดงนาฏยาราชมังคลาสู่อาเซียน ส่วนการแสดงโขน มทร.ธัญบุรี ถือเป็น มทร.เพียงแห่งเดียวที่มีการเปิดสอนศาสตร์ทางด้านนี้ ซึ่งต้องการนำเสนอความเป็นไทยผ่านท่วงท่าลีลาการแสดง และเสื้อผ้าที่เป็นศิลปะชั้นสูงคู่ไว้ในสังคมไทย”ขณะที่สาวหน้าทะเล้น “แนน” พัชราภรณ์ วงษ์จ่อน ซึ่งรับบทเสนาลิง และ “เจน” บุษกร ยงบรรทม ซึ่งรับบทองคต 2 สาวสาขานาฏศิลป์ไทย ปี 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่งเสียงใสๆ มาร่วมแจม ว่า “ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาร่วมการแสดงโขน ชอบการแสดงโขน ท้าทายความสามารถ ฝึกความแข็งแรงของร่างกาย ปัจจุบันการแสดงโขนกำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทย ตัวลิง เป็นตัวแสดงที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่มีท่าทางน่ารักและยังมีความสำคัญโดยเฉพาะ”“ตุลย์” นเรศพงศ์ วงศ์วินิจศร ปี 2 รับบท พระราม และ “เต๋า”ทัศนัย พิมพ์รัตน์ เฟรชชี่หนุ่ม รับบท พระลักษณ์ 2 หนุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องสาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ยิ้มก่อนที่จะเปิดปาก ว่า “บทบาทพระราม พระลักษณ์ ถือว่าเด่นมาก ดังนั้น รูปร่าง หน้าตา ต้องได้สัดส่วน ทั้งต้องผ่านการฝึกฝนที่หนักมาก ทุกครั้งที่ขึ้นแสดงโขน รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้แสดงความเป็นศิลปะไทย ซึ่งน้อยคนจะมีความสามารถและได้แสดงโขน”“ทศกัณฑ์” หนึ่งในตัวเอกของการแสดงโขน รับบทโดย “แบงค์” อรรถพล ดุเหว่าดำ ปี 3 สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดใจว่า “โขนมีเสน่ห์ แต่น่าเสียดายที่ศิลปะแขนงนี้กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทยและหวังว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะช่วยปลุกเร้าให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้กลับมาเป็นที่สนใจของคนไทย และชาวต่างชาติ”ปิดท้ายที่ตัวแทนจากการแสดงนาฏยาราชมังคลาสู่อาเซียน “ใบเฟิร์น” ชมพิชาน์ ศรีภักดี ปี 3 สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนสาธยายว่า “ใบเฟิร์นรับผิดชอบการแสดงที่เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ นำเสนอในรูปแบบศาสนาอิสลาม ซึ่งศาสนาอิสลามเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่คนในหลายๆประเทศนับถือ ดีใจที่ได้ร่วมแสดงครั้งนี้ ถือเป็นการประยุกต์วัฒนธรรมของประเทศอื่นเข้ากับศิลปะไทยได้อย่างลงตัว”เห็นบรรดาวัยโจ๋กระตือรือร้น และใส่ใจที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งยังเตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดความงดงามของศิลปะการแสดง

ไปสู่สายตาประชาคมอาเซียนกันขนาดนี้แล้ว “นายว้าก” ต้องขอปรบมือเป็นกำลังใจให้ดังๆอย่างน้อยการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้ นอกจากเราจะต้องพยายาม“รู้เขา” แล้วที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ การทำให้เขาได้ “รู้เรา” โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นความงดงามแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้ได้รับรู้อีกด้วย…!!!นายว้าก