ขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 ดาวน์โหลดแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน

ขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 ดาวน์โหลดแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
146.0 KiB
7547 Downloads
Details