ขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 ดาวน์โหลดแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน

banner55_050901

ขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 ดาวน์โหลดแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
146.0 KiB
4709 Downloads
Details

 

แสดงความคิดเห็น