คอลัมน์ โฮลอินวัน

ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟราช และ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี จัด กอล์ฟการกุศล วันที่ 12 ตุลาคม ที่สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ สมัครที่ www.site.rmutt.ac.th/golfs หรือส่ง ใบสมัครมาที่ Email: golf@rmutt.ac.th แฟกซ์ 0-2577-5010, 0-2549-3020 สอบถามรายละเอียดที่ โสภิต พนมสารนรินทร์ โทร.08-1866-8591 หรือ 0-2549-3680