9 มทร.ขอความชัดเจนขยับเปิดเรียน อธิการฯเก็บข้อมูลเสนอ”สุชาติ”ตัดสิน ชี้ผลดี-เสียก้าวตามอาเซียน

จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีมติเลื่อนวันรับสมัครแอดมิชชั่นกลางจากเดือน เม.ย. เป็นเดือน ก.ค.เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคการเรียนรอบรับประชาคมอาเซียน โดยเริ่มดำเนินการในปี 2557 นั้น รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)9แห่งกล่าวว่า มทร.9แห่งยังไม่ได้ตัดสินใจ โดยส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียง หากมองในแง่ดี เด็กชั้น ม.6 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นและมหาวิทยาลัยที่เปิดรับหลักสูตรนานาชาติก็อาจจะได้รับอานิสงส์เด็กจากต่างประเทศเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น ในแง่ลบเรื่องนี้เชื่อว่าจะกระทบต่อการเปิดรับตรงของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในวันที่5ก.ย.ซึ่ง ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะนัดหารือกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ตนได้ประสานให้อธิการบดี มทร.ทุกแห่งเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมดังกล่าวด้วย

“กระทรวงศึกษาธิกรซึ่งเป็นผู้กำกับดูและและกำหนดนโยบายต้องชี้ชัดและตัดสินออกมาให้ชัดเจน เพราะในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจะให้ทำอย่างไรเราก็พร้อมเดินหน้าอยู่แล้ว” ประธานที่ประชุม ทปอ.มทร.กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า หาก ทปอ.มีการเลื่อนการสอบแอดมิชชั่นจริง และ 9 มทร.ไม่เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาตาม เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อ มทร.ธัญบุรี แน่นอน เนื่องจากปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาจากระบแอดมิชชั่น 30% และจะส่งผลต่อการเปิดภาคเรียน เพราะนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากการรับตรงนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนถึงช่วงสอบกลางภาคแล้ว แต่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นจะเพิ่งเริ่มเปิดเรียนซึ่งย่อมจะมีปัญหาอย่างแน่นอน การเปิดภาคเรียนตามอาเซียนต้องดูปัจจัยกระทบทั้ง สพฐ.และอาชีวศึกษา เรื่องงบประมาณการจัดการศึกษา องค์กรวิชาชีพทั้งหลายรวมทั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่เข้าประเมินจะมีวิธิการทำอย่างไร โดยปัญหาเหล่านี้จะต้องมีการตกลงให้ชัดเจนเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามในส่วนของระดับมัธยมศึกษาตนมองว่าไม่น่าปรับเลื่อนเปิดภาคการศึกษา.