มทร.รอฟังปรับเปิดเทอม

จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติปรับวันรับสมัครแอดมิชชั่นกลางจากเดือน เม.ย. เป็นเดือน มิ.ย.เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคการเรียนของประเทศในกลุ่มอาเซียน นั้น รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า ในส่วนของ มทร. 9 แห่ง ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะปรับตาม ทปอ.หรือไม่ แต่โดยส่วนตัวไม่ว่าจะปรับหรือไม่ปรับย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นในวันที่ 5 ก.ย.ที่ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นัดหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มน่าจะมีความชัดเจนบ้าง โดยในส่วนของ มทร. ทั้ง 9 แห่งนั้นตนได้ประสานให้อธิการบดี มทร. ทุกแห่งเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมด้วยแล้ว.