เครื่องแยกฝุ่นทรายแมว

รายการ Pet Lover ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24 ถ่ายทำและสัมภาษณ์นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  เรื่องเครื่องแยกฝุ่นทรายแมว