คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ผ้าปักของชาวม้ง..สู่งานออกแบบชุดสาวมุสลิม

ใครจะคาดคิดว่า ผ้าปักลายละเอียดของชาวเขาบนดอย จะไปประดับตกแต่งอวดสายตาอยู่บนชุดเสื้อผ้าสตรีชาวมุสลิม…แต่ด้วยฝีมือและไอเดียของ “วราภรณ์ วงค์ปถัมภ์” อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็สามารถทำให้ชุดสตรีมุสลิมมีความงดงามแปลกตาได้

โดยเจ้าของผลงาน กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบชุดสตรีชาวมุสลิม ที่นำเอาผ้าจากชาวเขามาใช้ร่วมในการออกแบบ ว่า ผ้าจากชาวเขาที่เลือกมาออกแบบเป็นผ้าจากเผ่าม้ง ซึ่งมีความเฉพาะตัว เพราะชาวเผ่าม้งปักเองด้วยมือ ลวดลายที่ได้ก็ละเอียดประณีต เมื่อมีแนวคิดที่จะออกแบบชุดสตรีชาวมุสลิม ซึ่งปกติเราจะคุ้นตาว่าเป็นชุดปกปิดมิดชิด สีดำตลอดตัว ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าชุดสตรีชาวมุสลิมจะไม่สามารถออกแบบให้สวยงามและแต่งเติมสีสันลงไปไม่ได้ ตราบใดที่ยังอยู่ในขอบเขตการออกแบบและแต่งกายที่ถูกต้องตามแบบของมุสลิม

…และนี่เองจึงเป็นที่มาของการนำเอาผ้าปักชาวม้ง มาใช้ออกแบบและตกแต่งชุดสตรีชาวมุสลิม และเมื่อนำมาตัดเย็บก็พบว่ามีความสวยงามด้วยลายปักที่ละเอียดประณีต ประกอบกับการดีไซน์ทำให้ชุดที่ได้เป็นที่ถูกตาต้องใจของสตรีชาวมุสลิมที่ต้องการชุดที่สวยงามแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสาวมุสลิมอย่างครบถ้วน

“ลายปักชาวม้งที่นำมาร่วมในการออกแบบจะถูกนำมาตกแต่ง ตามบริเวณต่างๆ ของชุดทั้งปลายแขน ชายเสื้อ กระโปรงและส่วนต่างๆ ได้อย่างลงตัว อีกประการหนึ่งที่ผ้าจากเผ่าสามารถนำมาผสานกับการออกแบบชุดสตรีมุสลิมคือ ด้วยลายและสีของผ้าที่ส่วนมากเป็นสี ดำ แดง ชมพู ซึ่งเป็นสีและลายเฉพาะและกลมกลืนกับชุดสตรีชาวมุสลิมอย่างลงตัว” อาจารย์วราภรณ์ กล่าว

…สำหรับผลงานนี้เมื่อถูกนำไปแสดงสู่สายตาของนานาชาติ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถคว้ารางวัลKIWIE 2012 Silver Medal ในงาน Korae International Women’s Invention Exposition 2012 ประเทศเกาหลีใต้ อีกด้วย