True Innovation Awards 2012

เนื่องจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีโครงการ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์”True Innovation Awards 2012 (TIA 2012) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเข้าใจความสำคัญของนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้นวัตกรไทยแสดงผลงานและพลังความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานเพื่อเสริมศักยภาพ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คิดค้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น – Creating the Better Life” ดังนั้นทางบริษัทจึงขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์ให้ท่านคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่นักเรียน นักศึกษารวมถึงบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมโครงการนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร

True Innovation Awards 2012
241.7 KiB
572 Downloads
Details

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2555
–        สมัครผ่าน E-Mail : innovation_team@truecorp.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Innovation Center โทร. 02 699 6698 หรือ
นางสาวเนตรทราย   สิทธิมงคล โทร 02-699-6698   E-Mail: netsai_sit@truecorp.co.th