พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

รายการย้อนวันวานปทุมธานี ช่วงย้อนวันวาน ได้นำชมพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำชมโดย ผศ.ภูรินทร์  อัครกุลธร และคุณปาริชาติ พัฒนพงษ์ อาหารเกี่ยวกับบัว ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธัญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th