โครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เข้าร่วมโครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นของทั้ง ๙ มทร.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น