กยศ. สานฝัน ผูกสัมพันธ์ เยาวชน

ร่วมพลังทางการศึกษากับ กยศ. และ Mini Concert  วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม