เครื่องปั้นเม็ดบัวลอย

รายการ ปล่อยของต้องสำแดง ทางช่อง Modern 9 TV ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อภินันท์  วัลภา และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เครื่องปั้นเม็ดบัวลอย