การผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

SAM_0048-300x225

รายการ ปล่อยของต้องสำแดง ทางช่อง Modern 9 TV ถ่ายทำและสัมภาษณ์ อาจารย์ชัยรัตน์  หงษ์ทอง  และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากผลงานเรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

  

แสดงความคิดเห็น