การผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

รายการ ปล่อยของต้องสำแดง ทางช่อง Modern 9 TV ถ่ายทำและสัมภาษณ์ อาจารย์ชัยรัตน์  หงษ์ทอง  และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากผลงานเรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน