แฟชั่นผ้าขาวม้าไทย สู่ดีไซน์แฟชั่นโลก

รายการ Beauty Expert  ช่อง  Health Plus Channel สัมภาษณ์ นายเศรษฐวุฑฒิ์  นามปัญญา  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด Future Park Young Designer  ภายใต้คอนเซป แฟชั่นผ้าขาวม้าไทย สู่ดีไซน์แฟชั่นโลก