การพัฒนาชุดสตรีมุสลิมจากผ้าชาวเขา

SAM_0015-300x225

รายการบ้านเลขที่ 55 ช่อง Health Plus Channel สัมภาษณ์ อาจารย์วราภรณ์  วงศ์ปถัมภ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เรื่อง การพัฒนาชุดสตรีมุสลิมจากผ้าชาวเขา

  

 

แสดงความคิดเห็น