คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: สีย้อมผ้าจากกะเพราเพิ่มมูลค่าพืชพื้นถิ่น

“สีย้อมผ้าจากกะเพรา” ผลงานวิจัยของ ดร.เฉลียว หมัดอิ้ว จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สามารถกวาดรางวัลระดับโลกการันตีคุณภาพมากถึง 4 รางวัล อาทิรางวัลเหรียญเงิน (KIWIE 2012 Silver Medal) จาก KIWIE 2012, รางวัลเหรียญทอง (TIIIA Gold Medal) จากTaiwan Invention & Innovation Industry Association, ประกาศนียบัตร(EWI Certificate) จาก European Women Inventor Association และประกาศนียบัตร (SOIP Certificate) จาก State Office of Industrial Property of the Republic of Macedonia ในงานKorea International Women’s Invention Exposition 2012 ประเทศเกาหลีใต้

…จุดประกายสีย้อมผ้าจากกะเพรา

ดร.เฉลียว กล่าวว่า เพราะเห็นว่า “กะเพรา” เป็นพืชสมุนไพรที่นิยมบริโภคทุกครัวเรือน และเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ดังนั้น จึงมองว่าหากนำกะเพรามาแปรรูปหรือทำประโยชน์ด้านอื่นเมื่อเกิดผลสำเร็จ

ก็จะไม่มีการขาดแคลนเมื่อมีความต้องการมากๆ

จึงเป็นที่มาให้ ดร.เฉลียว เลือกที่จะศึกษา และนำกะเพรามาทำเป็นสีธรรมชาติใช้ย้อมผ้าฝ้าย ผ้าไหม จนกระทั่งประสบความสำเร็จดังที่ได้กล่าว

…การใช้กะเพรามาสกัดเป็นสีย้อมผ้าในสิ่งทอสามารถใช้ได้ทั้งส่วนของ ต้น ใบยกเว้นรากเท่านั้น น้ำที่สกัดได้จะได้สีโทนสีเขียวหลายเฉดแตกต่างกันไป ตามลักษณะของใบและต้นกะเพราที่นำไปสกัดสีที่ได้สามารถย้อมได้ทั้งผ้าไหมผ้าฝ้าย ย้อมได้ทั้งผ้าที่ทอแล้ว และเส้นใยสีที่ได้จะให้สีตามธรรมชาติ ทั้งนี้เมื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยการซัก ความทนต่อแดด และการขัดถูก็พบว่าอยู่ในระดับดีที่สำคัญสีที่สกัดและการย้อมสีจากการสกัดกะเพรานั้นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

“เราคงไม่หยุดคิดเพียงแค่นี้เพราะอย่างที่ทราบว่า กะเพรามีคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียดังนั้นการศึกษาวิจัยขั้นตอนต่อไป คือการค้นคว้าให้ผ้าหรือเส้นใยที่ย้อมด้วยกะเพราสามารถต่อต้านแบคทีเรียได้อีกด้วย” ดร.เฉลียว กล่าวทิ้งท้าย