ขอเชิญร่วมโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

546245_243137615794881_478094559_n

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “คหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยรวมใจถวายแม่ของแผ่นดิน” 28-30 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น