คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: รถสับ-ย่อยใบไม้ ผลงาน มทร.ธัญบุรี

การพัฒนารถเก็บใบไม้เพิ่มประสิทธิภาพการย่อย-สับ ภายในตัวได้จนสำเร็จ ผลงานของ นายนรากร คะระนันท์ และนายวศิน ยาสุข นักศึกษาจากคณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการเก็บรวบรวมใบไม้

รถเก็บใบไม้ที่สร้างขึ้นนี้มีขนาด 90 ซ.ม. x 130ซ.ม. x 80ซ.ม. ประกอบไปด้วยตะกร้าเก็บใบไม้หัวแปรงลวดเคเบิลปัดใบไม้ สายพานลำเลียง ชุดสับย่อย โดยทุกส่วนจะใช้โซ่และเฟืองในการส่งกำลัง

วิธีการทำงานเริ่มจากเมื่อเข็นให้รถเคลื่อนที่แล้ว ล้อหลังฝั่งซ้ายที่ยึดติดเฟืองขนาด 60 ฟัน จะหมุนและ ส่งกำลังผ่านโซ่มายังเฟืองขนาด 14 ฟัน ที่ยึดติดอยู่กับชุดหัวแปรงลวดเคเบิล ทำให้ชุดแปรงลวดเคเบิลหมุนปัดใบไม้ขึ้นมายังชุดสายพาน ลำเลียง

ในขณะเดียวกันล้อหลังฝั่งขวาที่ยึดติดเฟืองขนาด 60 ฟัน จะหมุนและส่งกำลังผ่านโซ่มายังเฟือง 14 ฟัน ที่ยึดติดอยู่กับชุดเพลาสายพานลำเลียง ทำให้สายพานลำเลียงเคลื่อนที่ขึ้น และโซ่เส้นเดียวกัน ยังส่งกำลังมายังเฟือง 14 ฟัน อีกตัวที่ยึดติดอยู่กับชุดสับย่อย ทำให้หมุนตัดเฉือนใบไม้ และตกลงไปสู่ตะกร้าทดสอบ

จากการทดสอบพื้นที่ขนาด 10 ตารางเมตร พบว่าช่วงความหนาแน่นของใบไม้ ที่ 0.3 กิโลกรัม/10 ตารางเมตร เป็นช่วงที่รถเก็บและสับย่อยใบไม้มีประสิทธิภาพดีที่สุด ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ และเก็บใบไม้ได้มากถึง 27 กิโลกรัม/ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.กระวี ตรีอำนรรค ที่ปรึกษาโครงการ โทร. 08-6515-7035