คอลัมน์ เปิดฟ้า.. ส่องโลก: เรื่องเกาะทะเลาะกันแรง

อังคารวันนี้ 09.00-11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชวน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิพูด “AEC การอุดมศึกษาไทย” รับใช้ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ห้องประชุม รินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คุณนิติ นวรัตน์