ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม “กยศ.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชน ปี 2555”

                                               

กรมประชาสัมพันธ์   โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  จัดกิจกรรม “กยศ.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชน ปี 2555”

 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยในงานมีการเล่มเกมส์แจกรางวัล และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษา  ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต ศิลปิน นักร้อง อาทิ ดีเจเพชรจ้า, The Star, 4 หนุ่มวง Zeal ทางมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้กองทุน กยศ.ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม