คอลัมน์ เสริมเขี้ยวเล็บ : ราชมงคลธัญบุรีรับโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาม.6, ปวช., ปวส.ในปีการศึกษา 2555 เพื่อเข้าศึกษาระดับป.ตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษา ระดับป.ตรีให้ติดต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสามารถดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2555