ภาพข่าว: รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์