มทร.ธัญบุรี ไอเดียสุดเก๋ ดึงผ้าจากชาวเขา มาผสานการออกแบบชุดสาวมุสลิมสุดอย่างงดงาม

มทร.ธัญบุรี ไอเดียสุดเก๋ ดึงผ้าจากชาวเขา มาผสานการออกแบบชุดสาวมุสลิมสุดอย่างงดงาม