จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาราชินี

ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2555

แม่” วลี 1 คำ แต่สุดจะพรรณนา จุลสารราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้ ขอเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทยทั่วประเทศ ที่อยู่ในชนบทห่างไกล  โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอน้อมสำนักในพระมาหกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “แม่ของแผ่นดิน”  ตลอดกาลนาน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้จากเอกสารด้านล่าง

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาราชินี
68.2 MiB
1861 Downloads
Details