ภาพบรรยากาศ งานสืบสานวัฒนธรรมไทย’55 ครั้งที่ 18

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย’ 55 ครั้งที่ 18 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี เวลา 9.00-12.00 น. กิจกรรมการแข่งขัน เช่น ทำขนมบัวลอย หุงข้าวธัญพืช จัดพานขนม และการแกะสลักผลไม้ ส่วนช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แข่งขันหัวเราะ ส้มตำลีลา เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การแสดงของนศ.อินโดนีเซีย การประกวดธิดาผ้าไทย และแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงก์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม