ภาพบรรยากาศ พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

  

คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึ​กษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในวันที่ 10  สิงหาคม 2555  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม