กำหนดการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

กำหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2555

ขอแจ้งให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554  ในวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2555 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ และยืนยันสถานะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่เว็บไซต์ http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี้

 

กำหนดการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554
141.7 KiB
31577 Downloads
Details