ศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดบ้านปฏิบัติการสร้างสรรค์นานาชาติ

ศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดบ้านปฏิบัติการสร้างสรรค์นานาชาติ