เครื่องแยกฝุ่นทรายแมว ฝีมือ มทร.ธัญบุรี

โดยทั่วๆไป จะเห็นว่าแมวชอบถ่ายสิ่งปฏิกูลไว้ตามองทราย แล้วสำหรับคนรักแมว และเลี้ยงแมวส่วนใหญ่ยังใช้ ทราย(ก่อสร้าง)ดับกลิ่นสิ่งปฏิกูล แต่ในปัจจุบันได้มีการผลิตทรายที่ใช้แทนทราย(ก่อสร้าง)สำหรับแมวโดยเฉพาะ ซึ่ง ทรายแมวที่นำมาทดแทน ทราย(ก่อสร้าง)ผลิตจาก สารไซโตรไนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นและกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากแมวได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการทำบรรจุภัณฑ์ “ทรายแมว” สำหรับวางไว้ให้แมวที่เลี้ยงไว้ในบ้านได้ถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปและไม่ให้มีกลิ่น หรือความอับชื่นรำคาญใจแก่ผู้เลี้ยง

ทั้งนี้ในการบรรจุ ทรายแมว ในกล่องบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการมักจะประสบปัญหา ฝุ่น ที่เกิดขึ้น เป็นอุปสรรคในการบรรจุ เป็นอย่างมาก ดังนั้น นักศึกษากลุ่มหนึ่งจึง นำปัญหาดังกล่าวมาช่วยกันศึกษา จนกระทั่งได้ช่วยกันประดิษฐ์ เครื่องแยกฝุ่นทรายแมวขึ้น เพื่อนำไปใช้ก่อนบรรจุ และขายให้กับผู้เลี้ยงแมวต่อไป

 

ผลงานนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายสยาม งามสง่า นายนฤพล อยู่คงรหัส นายพัชรินทร์ วรหวัง นักศึกษาเจ้าของผลงาน และดร.พิพัฒน์ ปราโมทย์ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยทั้งหมดกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยเครื่องแยกทรายแมวนี้ ใช้ลมในการแยกฝุ่นทรายแมว เพื่อลดระยะเวลาในการแยกฝุ่น ขั้นตอนการทำงานของเครื่องคือ เมื่อเท ทรายแมวลงไปในเครื่อง และเดินเครื่อง ทรายจะวนอยู่ในกระบอกที่เป็นมุ้งลวด ภายในกระบอกจะมีพัดลมเพื่อเป่าฝุ่นออกจากเม็ดทราย จากนั้นฝุ่นก็จะถูกดุดลงไปที่ถังด้านล่างของเครื่อง ส่วนเม็ดทรายก็จะถูกแยกออกไปอีกด้านหนึ่ง เครื่องแยกฝุ่นทรายแมวยังทำให้ ง่ายต่อการบรรจุภัณฑ์โดยมีการผลิต 3kg/minโดยทรายที่ได้มีปริมาณฝุ่นน้อยลง และลดจำนวนพนักงานในการผลิต แล้วนำฝุ่นที่ได้จากการแยกกลับมาทำการผลิตใหม่ได้ ซึ่งมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตและการบรรจุภัณฑ์

สำหรับ ทรายแมว โดยทั่วไปในท้องตลาด เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ทรายแมวแบบเดิม (conventional) กับทรายแมวแบบจับตัวเป็นก้อน (clumping) แต่บางแหล่งข้อมูลแบ่งทรายแมวเป็น 4 ชนิดตามลักษณะเด่นของสินค้า ดังนี้ 1ทรายแมวชนิดไม่จับเป็นก้อน (Non-clumping conventional litter) 2 ทรายแมวชนิดจับเป็นก้อน (Clumping litter) 3 ทรายแมวชนิดย่อยสลายทางชีวภาพได้ (Biodegradable litter) 4ทรายแมวชนิดซิลิก้าเจล (Siliga gel litter)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.rmutt.ac.th 

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี

RMUTT Students invented a Dust Filter Machine for Cat Litter Manufacturers

Litter Boxes are an indispensable accessory in every household with domesticated cats. Traditionally, construction sand is used as filler for these litter boxes, but with modern technology, new materials made from citronite have replaced construction sand, as it has special properties that help absorb both odor and humidity, the by-products released into the environment.

The idea behind the filter machine was conceived after a round of discussions with the manufacturers of these litter boxes. According to the manufacturers, dust contamination was a major problem during the packaging process. A team of engineering students from RMUTT then offered a solution, by inventing the dust filter machine to help filtering out dust before the filler is packaged into the litter boxes.

The team of three, comprising Siam Ngam-snga, Narupol Yukong-rahas and Patcharin Worawang, worked under supervision of Dr. Pipat Pramoj. They revealed that the filter machine pumps air into the wired cylindrical chamber filled with the dust-contaminated litter box filler. When turned on, the filler is blown into the air and circulates inside the chamber, while the dust is sucked into a separate bucket at the bottom of the machine. The now clean filler is then collected inside another chamber, thus reducing the amount of time normally put into the filter process.

The machine can separate dust at the rate of 3kg/minute, and filtered dust can be recycled into the manufacturing process. The end product, the cleaned filler, is not completely clean but is relatively dust-free.

Litter boxes commonly found in the market come in two different types: non-clumping conventional litter and clumping litter. Besides these two types, there are also the biodegradable litter and silica gel litter.