คอลัมน์ U Innovation: นักวิจัย มทร.ธัญบุรี เคลือบกระดาษเยื่อกล้วยด้วยฟิล์มฯ

คอลัมน์ U Innovation: นักวิจัย มทร.ธัญบุรี เคลือบกระดาษเยื่อกล้วยด้วยฟิล์มฯ