โครงการประชุมสามัญวิชาการประจำปี ของคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจะจัดโครงการประชุมสามัญวิชาการประจำปี ของคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง AEC : การอุดมศึกษาไทย เพื่อเสนอรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าสู่ AEC   ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเชียน ดูรายละเอียด

ดาวน์โหลด >>>

ประชุมสามัญวิชาการประจำปี ของคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (25.4 KiB)