เครื่องปั้นบัวลอยฝีมือ มทร.ธัญบุรี

เครื่องปั้นบัวลอยฝีมือ มทร.ธัญบุรี