คอลัมน์ SCIWATCH: เครื่องปั้นบัวลอยฝีมือ มทร.ธัญบุรี

บัวลอยเม็ดเล็กสีสันสดใส ขนมหวานที่หลายคนชอบรับประทาน เป็นขนมหวานไทยๆ ที่ทำรับประทานเองในครัวเรือนจนไปถึงทำขายประกอบเป็นอาชีพอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และเมื่อมีลูกค้ามากขึ้น ความต้องการขนมบัวลอยก็มีสูงขึ้น ในบางครั้งส่งผลให้ ทางร้านปั้นเม็ดบัวลอยออกมาได้ไม่ทันกับความต้องการ ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี  โดยมีนายอภินันท์ วัลภา เป็นที่ปรึกษา ช่วยกันศึกษาและประดิษฐ์เครื่องปั้นบัวลอยออกมาจนเป็นผลสำเร็จ

เครื่องนี้อาศัยแรงคนหมุนสายพาน ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า หัวใจสำคัญคือการออกแบบในส่วนของ ร่องตัด-คลึงเม็ดบัวลอยให้เป็นก้อนกลมที่มีขนาด เท่ากัน วิธีการทำงานคือ วางแป้งบัวลอยที่คลึงเป็นเส้นกลมยาวลงไปที่เครื่อง จากนั้นออกแรงหมุนให้เครื่องทำการตัดและคลึง โดยร่องตัด-คลึงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ จะได้แป้งก้อนกลมขนาดที่เท่ากันตามต้องการ อีกทั้งปั้นได้ทีละหลายๆ เม็ดเมื่อเทียบกับแรงงานคน และที่สำคัญ ราคาต้นทุนในการผลิตเครื่องก็ไม่แพง ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าต้นทุนการทำขนมบัวลอยขายจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย