ภาพข่าว: ข่าวสั้นทันโลก: ปลาร้าก้อน

ผลงานวิจัยของนายพงศ์เทพ อินอิว นศ.มทร.ธัญบุรี ที่แปรรูปปลาร้าเป็นก้อนอบแห้ง ขนาดไม่ต่างจากก้อนปรุงรสทั่วไป ใช้ปรุงอาการได้ทันที ไม่เสียรสชาติ เพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บและขนส่งไปขายยังต่าง