โครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค (Toeic Prep-course) รุ่นที่ 4

รับสมัครผู้สนใจทั่วไป โครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2555 (เรียนวันจันทร์-พุธ-พฤหัสบดี เวลา 17.00 น. – 19.00 น. ) ห้อง 1303 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี