ภาพข่าว: ร่วมมือลงนามโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ภาพข่าว: ร่วมมือลงนามโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)