ภาพข่าว: ร่วมมือลงนามโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี และ ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ลงนามโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย