วิตกความอ่อนไหวของ นศ.ในสื่อออนไลน์ จริงใจตรงไปตรงมากับการวิพากษ์วิจารณ์

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสื่อออนไลน์ มีอิทธิพลสูงมากต่อนักศึกษาจะเห็นได้ ว่านักศึกษามีการใช้สื่อออนไลน์กันอย่างมากมายซึ่งเท่าที่ตนได้ติดตาม ข่าวสารนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook พบว่า นักศึกษาจะมีความอ่อนไหวต่อสภาวะสังคมปัจจุบันมาก มีความวิตกกังวล รวมทั้งคิดมาก ซึ่งเป็น เรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะบางครั้งอาจเป็น โอกาสที่ทำให้เกิดความรุนแรงได้ เห็นได้ จากข้อความที่โพสต์ลงใน Facebook นั้นจะเป็นข้อความที่แสดงออกตรงไปตรงมา ข้อดีคือทำให้เราทราบความ คิดเห็น ความรู้สึกของนักศึกษาซึ่งบางครั้ง ก็มีแนวความคิดที่ดีๆ ที่สามารถนำมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้ และบางครั้งถ้าเป็นปัญหาก็สามารถช่วยผ่อนปรนปัญหาได้ หรือให้คำแนะนำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้ จากเหตุดังกล่าว ตนจึงได้ มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาได้ใช้ สื่อออนไลน์ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ นักศึกษา ในกรณีที่เป็นปัญหาความทุกข์ใจ ความวิตกกังวล ความเครียด รวมไปถึง การตอบคำถามที่นักศึกษาอยากจะทราบกัน เพราะจากที่ตนได้ติดตามข้อมูลดังกล่าว เป็นประจำ และหลายครั้งจึงมีโอกาส แก้ปัญหาให้นักศึกษาได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังได้พยายามใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อคิดเห็น คติเตือนใจ การรณรงค์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมต่างๆ การไหว้ การแต่งกาย ถูกระเบียบ การพูดจาต่างๆ ซึ่งก็เริ่มได้ ผลดีขึ้นในระดับหนึ่ง เช่น ในเดือนสิงหาคมก็จะรณรงค์เรื่อง ความรักความผูกพันความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก และการสร้างจิตสำนึกของลูกให้กตัญญูต่อแม่ เป็นต้น ซึ่งเราจะปรับกิจกรรมทางสื่อออนไลน์ไปเรื่อยๆ ตามสถานการณ์ ตนจึงอยากเชิญชวนให้ ผู้ปกครองได้เรียนรู้และใช้สื่อออนไลน์ให้ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลบุตรหลานต่อไปในอนาคตด้วย