หุ่นยนต์ดำน้ำ มทร.ธัญบุรี

รายการสถานีสีเขียว ทางช่อง Thai PBS  ตอนคนไทยหัวใจสีเขียว ได้นำเสนอหุ่นยนต์ดำน้ำ ผลงานของนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  โดยมี ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ เป็นที่ปรึกษา ติดตามความเคลื่อนไหว มทร.ธัญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th