คุณครูอาสา มทร.ธัญบุรี สอนภาษาอังกฤษเพื่อน้อง

เดินไปไหนมาไหน มีแต่คนพูดถึงประชาคมอาเซียน กลายเป็นคำฮิตติดปากคนไทยไปแล้ว อีก 3 ปี ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็น 1 ในสมาชิกประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมาก แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเด็กไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไร ทำไมเด็กไทยถึงไม่ชอบภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังเสียที เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสผ่านไปแถวโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เห็นนักศึกษา

ประมาณ 40 คน กำลังสอนภาษาอังกฤษนักเรียน จึงเข้าไปสอบถามความเป็นมา สืบถามไปมาได้ความว่า เป็นนักศึกษาอาสาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ครูอาสาสมัครในโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อน้อง 2555″ จิตอาสาและทำดีเพื่อสังคมอย่างนี้ไม่รอช้า เข้าไปคุยกับเจ้าของโครงการกันหน่อย

นางรสสุคนธ์ สงคง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า ในการออกมาทำโครงการในครั้งนี้อยากให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ สัมผัสการใช้ภาษาอังกฤษ การลงพื้นที่ครูอาสาในวันนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 40 คน เนื้อหาที่มาสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เหมาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 อยากให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับเด็กประถม และที่สำคัญให้ตระหนักในความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมจะแบ่งนักเรียนเข้าฐานทั้งหมด 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกิจกรรมทักษะการพูด, การฟัง, การอ่าน, การเขียน, ด้านคำศัพท์ และด้านสิ่งประดิษฐ์

นายสำเนียง ดลสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุพิธธวราวาส เล่าว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจาก “กลุ่มศาลารัตน์” ประกอบด้วย ร.ร.อยู่ประชานุเคราะห์ ,ร.ร.รัดนพรัตนาราม, ร.ร.คลอง 11 ศาลาครุ, ร.ร.วัดปทุมนายก, ร.ร.แสนชื่นปานนูกุล, ร.ร.แสนจำหน่าย โดยโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนเป็นกลุ่มเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและให้โอกาสกับโรงเรียน การสอนผ่านกิจกรรมโดยการนำภาษาอังกฤษเข้ามา ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากนักศึกษาสาขาวิชานี้โดยตรง เนื่องจากโรงเรียนยังขาดบุคลากรทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนมีคุณครูสอนภาษาอังกฤษเพียงคนเดียว ต้องรับผิดชอบสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จึงทำให้นักเรียนบางคนยังมีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ

ครูอาสา “เก้ง” นายรัชพล ไชยสัจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เล่าว่า การเข้าร่วมโครงการของทางคณะในครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้น้องๆ เพื่อให้น้องๆ ได้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ มีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมฐานทักษะการเขียน จากที่ได้สัมผัสน้องๆ บางคนยังเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ได้ ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ อยากให้น้องๆ ทุกคนรักภาษาอังกฤษ “ภาษาอังกฤษ อาจจะยาก แต่เมื่อเราลองได้ใส่ใจ จะรู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด” เมื่อมีความรู้ทางภาษาอังกฤษจะเข้าใจทุกอย่างบนโลกง่ายขึ้น

เช่นเดียวกับ “แพรว” น.ส.ธนพร ผิวชะอุ่ม เพื่อนร่วมชั้นของเก้ง เล่าว่า สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ได้ทำงานกับเพื่อนเป็นทีม ใช้เวลาเป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา นำความรู้ที่ได้เรียนมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ มอบโอกาสดีๆ ให้กับน้อง มีหน้าที่รับผิดชอบฐานทักษะฟัง น้องบางคนยังไม่กล้าที่จะพูด ออกเสียง จะพยายามให้น้องๆ ฝึกพูดและออกเสียงภาษาอังกฤษ ใส่เทคนิคที่อาจารย์เคยสอนในชั้นเรียน ดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นคุณครูให้น้องๆ ครั้งหนึ่งได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ ก่อนออกไปทำงานจริงๆ “ก่อนที่ประเทศเราจะก้าวเข้าสู่ AEC อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องภาษาอังกฤษ ABC กับน้องๆ นักเรียน ที่ยังขาดแคลนคุณครูภาษาอังกฤษก่อน”

“น้องนาย” ด.ช.พระนาย เบี้ยทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมนายก เล่าว่า ชอบเรียนภาษอังกฤษ เพราะว่าสนุก ได้รับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถนำไปพูดกับชาวต่างประเทศ วันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียที่จะเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ว่าแต่ละประเทศใช้ภาษาอะไรในการสื่อสาร นำความรู้ที่ได้ไปเล่าให้น้องๆ กับเพื่อนที่โรงเรียนฟัง ซึ่งทางโรงเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง อาจารย์จะสอนให้ท่องศัพท์วันละ 10 คำ ก่อนกลับบ้าน โตขึ้นอยากเป็นคน “ขับเครื่องบิน” ดังนั้นภาษาอังกฤษถือว่าสำคัญมาก

“น้องนิ่น” ด.ญ.พรสวรรค์ กองแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม เล่าว่า ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่ายากจำไม่ได้ เรียนไม่เก่ง ที่โรงเรียนจะสอนภาษาอังกฤษ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง อยากจะเก่งภาษาอังกฤษเหมือนกับเพื่อนๆ คนอื่น วันนี้พี่ที่มาสอน สอนสนุก ให้ความรู้ และเตรียมกิจกรรมมาสร้างความสนุก อยากให้พี่ๆ มาสอนอีก โตขึ้นอยากพูดกับคนต่างชาติได้ เมื่อเจอชาวต่างชาติ อยากจะเข้าไปพูดด้วย จะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษไปในตัว เพื่อนที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ อยากให้ตั้งใจเรียน จะได้เรียนเก่ง ในอนาคตมีงานทำดีๆ ขอบคุณพี่ทุกคนที่มาสอนภาษาอังกฤษให้

“ภาษาอังกฤษเพื่อน้อง 2555″ โครงการที่ช่วยเตรียมตัวให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนครูภาษาอังกฤษ ช่วงเวลาในการดำเนินโครงการยังน้อย แต่อย่างน้อยเป็นการปลูกฝังการรักภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ กระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญ