เครื่องแยกฝุ่นทรายแมวช่วยอุตสาหกรรม

นศ.เทคโนฯราชมงคลธัญบุรีเจ๋งผลิตเครื่องแยกฝุ่นทรายแมวช่วยอุตสาหกรรม
นายสยาม งามสง่า, นายนฤพล อยู่คงรหัส และนายพัชรินทร์ วรหวัง 3 นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานเครื่องแยกฝุ่นทรายแมว
ว่า แรงจูงใจของการเกิดขึ้น จากการที่ได้ พบว่า ปัจจุบันได้มีการผลิตทราย สำหรับแมวโดยเฉพาะ เพื่อใช้เป็นที่ถ่ายมูลของแมว โดยทรายดังกล่าวนี้ ผลิตขึ้นจาก สาร ไซโตรไนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นและกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากแมวได้เป็นอย่างดี แต่การบรรจุ ทรายแมว ลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการมักจะประสบปัญหา ฝุ่น ที่เกิดขึ้น เป็นอุปสรรคในการบรรจุเป็นอย่างมาก ดังนั้น นักศึกษากลุ่มหนึ่งจึงนำปัญหาดังกล่าวมาช่วยกันศึกษา จนกระทั่งได้ช่วยกันประดิษฐ์ เครื่องแยกฝุ่นทรายแมวขึ้น เพื่อ นำไปใช้ก่อนบรรจุ และขายให้กับผู้เลี้ยงแมวต่อไป โดยเครื่องแยกทรายแมวนี้ ใช้ลมในการแยกฝุ่นทรายแมว เพื่อลดระยะเวลาในการแยกฝุ่น ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง คือ เมื่อเททรายแมวลงไป ในเครื่อง และเดินเครื่อง ทรายจะวนอยู่ในกระบอกที่เป็นมุ้งลวด ภายในกระบอกจะมีพัดลมเพื่อเป่าฝุ่นออกจากเม็ดทราย จากนั้นฝุ่นก็จะถูกดูดลงไปที่ถังด้านล่างของเครื่อง ส่วนเม็ดทรายก็จะถูกแยกออกไปอีกด้านหนึ่ง

นักศึกษา ผู้ประดิษฐ์เครื่องแยกฝุ่นทรายแมว ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เครื่องนี้ทำให้ ง่ายต่อการบรรจุภัณฑ์โดยมีการผลิต 3kg/min โดยทรายที่ได้มีปริมาณฝุ่นน้อยลง สามารถลดจำนวนพนักงานในการผลิตได้ และยังนำฝุ่นที่ได้จากการแยก กลับมาทำการผลิตใหม่ได้อีกด้วย ซึ่งมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม การผลิตและการบรรจุภัณฑ์

สำหรับ ทรายแมว โดยทั่วไปในท้องตลาด เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ทรายแมวแบบเดิม (Conventional) กับทรายแมวแบบจับตัวเป็นก้อน (Clumping) แต่บางแหล่งข้อมูล แบ่งทรายแมวเป็น 4 ชนิด ตามลักษณะเด่นของสินค้า ดังนี้ 1 ทรายแมวชนิดไม่จับเป็นก้อน (Non-clumping conventional litter) 2 ทรายแมวชนิดจับเป็นก้อน (Clumping litter) 3 ทรายแมวชนิดย่อยสลายทางชีวภาพได้ (Biodegradable litter) 4 ทรายแมวชนิดซิลิก้าเจล (Siliga gel litter)