‘ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นแม่หลวง’ ปลุกเด็กรุ่นใหม่เห็นคุณค่างานฝีมือ

ร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2555 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค จัดงาน “ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นแม่หลวง” ครั้งที่ 4 ระหว่างนี้ถึง 12 ส.ค. บริเวณแคสคาต้า ชั้นจี โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านสร้อยฝีพระหัตถ์ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, มูลนิธิจุฬาภรณ์, โครงการเซรามิค สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ร้านศิลปาชีพ 904, ร้านภูฟ้า, ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร พร้อมใจกันนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชน และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานหัตถกรรมและสินค้าของเกษตรกรไทย สร้างรายได้ จนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ไฮไลต์ของการจัดครั้งนี้อยู่ที่การนำผ้าขาวม้า จากร้านศิลปาชีพ 904 มารังสรรค์ให้เป็นงานแฟชั่น เพิ่มเติมดีไซน์ด้วยผ้ายีนและหนังสัตว์ให้มีความทันสมัยขึ้น ตัดเย็บออกมาแล้วสามารถสวมใส่ได้จริง ผ่านการประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าระดับอุดมศึกษาในโครงการ “ฟิวเจอร์ พาร์ค ยัง ดีไซเนอร์”ภายใต้คอนเซปต์ “แฟชั่นผ้าขาวม้าไทย สู่ดีไซน์ แฟชั่นโลก” เพื่อสานต่อและเผยแพร่พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในงานฝีมือของคนไทยและหันมาบริโภคสินค้าไทย โดยประกาศรับผลงานของนักศึกษาทั่วประเทศซึ่งให้ความสนใจส่งเข้าประกวดจำนวน 251 ผลงาน

ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงคัดเลือก 12 ผลงาน 24 ชุด ของนักศึกษา 8 สถาบัน ได้แก่ ม.กรุงเทพ, ม.ธรรมศาสตร์, ม.ศรีนครินทร วิโรฒ, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ม.รามคำแหง และ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ที่ออกแบบตัดเย็บชุดด้วยผ้าทอลายขาวม้า และจะจัดแสดงผลงานผ่านแฟชั่นโชว์ชุด “สตรีท แวร์” สไตล์ชุดลำลองสำหรับแม่และลูกในวันที่ 10 ส.ค. นี้ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จะเสด็จเป็นประธานเปิดงานและร่วมตัดสินรอบชิงชนะเลิศ เวลา 09.30 น. บริเวณลานแคสคาต้า ชั้น จี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี “อ้อมกอดของแม่” แสดงพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการถ่ายทอดเรื่องราวความรักของแม่ที่มีต่อลูก นิทรรศการการประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ตลอดจนนิทรรศการผ้าไหมไทยประเภทต่าง ๆ ของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบของ 12 ผู้ผ่านเข้ารอบในโครงการ “ฟิวเจอร์ พาร์ค ยัง ดีไซเนอร์”.