ภาพข่าว: ล้ำโลก: เครื่องปั้นบัวลอย

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับผลงานเครื่องปั้นบัวลอย แบบไม่ใช้ไฟฟ้า อาศัยแรงคนหมุนเมื่อวางแป้งลงไป เครื่องจะตัดและคลึงโดยร่องตัด-คลึงออกแบบเปน พิเศษ ได้เม็ดบัวลอยขนาดเท่ากัน เป็นก้อนกลมสวย งาม ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน.