ภาพข่าว: พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติยศ”ระฆังทอง”สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทข้าราชการหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ แก่ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี.