ภาพข่าว: ถวายเทียนพรรษา

วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์วัดหว่านบุญ