สำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดรับผู้จำหน่ายสินค้าประเภทซุ้มใน มทร.ธัญบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดให้มีการประมูลร้านจำหน่ายสินค้าประเภทซุ้มในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ซุ้ม คือ ซุ้มคณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคคลที่สนใจ และมคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถยื่นความประสงค์และ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน ชั้ร 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา โทร 0 2549 3052-3054,3059-3060 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2555

 

สำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดให้มีการประมูลร้านจำหน่ายสินค้าประเภทซุ้ม
145.7 KiB
1456 Downloads
Details