เครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชชนิดเกลียวเดี่ยวคู่

ผู้สื่อข่าวรายการตามทันเกษตร ทางช่อง 7 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงาน เครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชชนิดเกลียวเดี่ยวคู่