ภาพข่าว: ปลูกกล้าไม้

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับประชาชนในชุมชนตำบลโคกขาม และบริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟี้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้